Пъблик сървисис ООД

Дейност:
"Пъблик сървисис” ООД е компания, създадена през януари 2010 г. с мисия да развива знанията в областта на енергетиката, публичните и комуналните/ютилити услуги. Екипът на "Пъблик сървисис" е работил по различни проекти и продукти в областта на публичните услуги.

"Пъблик сървисис" ООД издава списанията "Ютилитис" и "Фасилитис". Компанията е публикувала самостоятелно и с партньори и други издания: "Фасилити и пропърти мениджмънт каталог" (през 2011, 2012 и 2013 г.), Каталог "Енергийно обследване и сертифициране 2011", специалното издание "Енергийна ефективност" на "Икономедиа" АД и др.

Екипът на компанията е с опит в областта на медиите, организирането и провеждането на обучения и събития, изследователски и консултантски проекти и др. в секторите енергетика, инфраструктура и публични услуги. Част от екипа на компанията също участва в развитието на магистърската програма по "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" със специализации по "Енергийни пазари и услуги", "Фасилити мениджмънт" и "Логистика" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Продукти и услуги:

МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ


Publics.bg е онлайн медия на Пъблик сървисис ООД. Уебсайтът представя новини, интервюта и анализи за следните сектори от икономиката: Електроенергетика, Природен газ, Транспорт и горива, Устойчиво развитие, ВиК услуги, Топлоснабдяване, Фасилити мениджмънт, ИТ и комуникации, Образование и Отбрана и сигурност на български и английски език. Седмичният бюлетин [email protected] се разпространява безплатно до абонати всеки петък следобед.

Списание „Ютилитис” е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании, в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка. От 2003 до 2012 г. списанието се издава от "Юкономикс" ЕООД.

Списание „Фасилитис” е единственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свързани с Фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове. Основната цел на списанието е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието "фасилити мениджмънт” и професията "фасилити мениджър”. От 2007 до 2012 г. списанието се издава от "Юкономикс" ЕООД.