"Пойнт Ел- България" ООД

Дейност:

Фирма "Пойнт Ел-България”, чиято основна дейност е разработка и внедряване на  автоматизирани системи за управление на технологични процеси в индустрията, е създадена през 1991 г..

В първите години на своето съществуване фирмата разработи и внедри във фармацевтични предприятия (Франция и България) първата по рода си централизирана управляваща система под Windows MS.

От 1996 г. тя предлага нова серия оригинални  програмни продукти и апаратни средства, представляващи  пълна гама от "инструменти”, с които се проектират, изграждат, наблюдават и поддържат системи за управление на технологични процеси с разпределена логика на базата на мрежовата технология LonWorks® (http://www.echelon.com).

 


Продукти и услуги:

Програмният продукт SANDRA е Computer-Aided Software Engineering (CASE) Designer, в основата на който е заложен метода на функционалния анализ SADT (Structured Analysis and Design Technique). SANDRA е съвременно средство за анализ, обхватно описание, проектиране и тестване на функционалното действие на системите, като проследява причинно- следствените връзки на всяка функция от общото към частното и обратно. Продуктът генерира автоматично програмен код, изпълняван от интерпретатор, вграден в модулите MOUVON. Чрез него се осигурява пълно съответствие между описанието (заданието) и реализацията на проекта, дава се възможност за валидация на приложенията в съответствие с международните стандарти за контрол на качеството и се предоставя сценарий за тяхното тестване. Връзката с потребителя се осъществява на естествен език.