ЛАБОРБИО ООД

Дейност:

Фирмата е основана през 1988г.

Предметът на дейност е разработване, производство, осъществяване на внос, износ и пълен инженеринг на:

  • лабораторна апаратура: сушилни, стерилизатори, инкубатори, дестилатори, охлаждащи термостати, дезинтегратори с акустична защита, фармацевтични анализатори и др.
  • лабораторна мебел: камини, ламинарни боксове, тегловни маси, шкафове, контейнери и др.
  • лабораторна стъклария, в т.ч. стъклени апарати за анализ
  • учебна техника, оборудване и всички видове помагала по химия, физика, биология, екология, математика и др.
  • керамика, химикали и аксесоари

Нашият девиз е

ВСИЧКО ЗА ВСЯКА ЛАБОРАТОРИЯ!

ЛАБОРБИО е член и един от основателите на Консорциум – клъстер "ЛаБиоХимМаш” ДЗЗД – обединение на 7 български фирми, чиято цел е чрез обединяване на ресурсите и усилията им да се постигне разширяване на производството и завоюване на нови пазарни позиции в областта на:

  • техниката, технологиите и специалното технологично оборудване за съвременните върхови научно-технически направления, в т.ч. нанотехнологии, биотехнологии, за хранително-вкусовата промишленост и др.;
  • лабораторната аналитична и контролно-измервателна техника и оборудване;
  • медицинската техника и оборудване;
  • учебната техника, оборудване и помагала;
  • общото електромашиностроене и металообработката.

Продукти и услуги:
http://laborbio.com/wp-content/uploads/2015/03/LABORBIO-2015-BG.pdf