"ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ" АД

Дейност:
ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СОЛ ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ, МЕДИЦИНСКА ЛУГА, СТОКИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ


Продукти и услуги: