"ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

Дейност:
Управление на отпадъци, включващо: събиране, транспортиране и третиране на битови, производствени и строителни отпадъци. Дейности с отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от метални опаковки. ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство. 


Продукти и услуги: