Институт за гората - БАН

  • БУЛСТАТ: 662192
  • Адрес: София- град, Столична, София, бул. Кл. Охридски 132
  • Телефон: 0898666928
  • Факс: 35929620447
  • Email: velizars@abv.bg
  • Уеб адрес: www.bas.bg
  • НКИД 2008: 72
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Дървообработваща промишленост