Пъблик сървисис ООД

  • БУЛСТАТ: 200995793
  • Адрес: София- град, Столична, София, ул. Стефан Караджа N7, вх. А, ет. 5
  • Телефон: +359879436756
  • Email: office@publics.bg
  • Уеб адрес: www.publics.bg
  • НКИД 2008: 7022
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Енергетика, Услуги, Софтуер и ITC услуги