ДендТ Експерт ООД

  • БУЛСТАТ: 202589268
  • Адрес: София- град, Столична, София, бул. Арсеналски 105
  • Телефон: 02 / 963 13 30
  • Факс: 02 / 866 55 58
  • Email: office@eastraholding.com
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Други транспортни средства, средства и устройства за манипулация, Електроника и електротехника, Медицинска техника, Услуги, Софтуер и ITC услуги, Автомобилна промишленост