"Пойнт Ел- България" ООД

  • БУЛСТАТ: 653624
  • Адрес: София- град, Столична, София, бул. “Цариградско шосе” 133, БИЦ-ИЗОТ, офис 298
  • Телефон: +3592 974 0307
  • Факс: +3592 974 0398
  • Email: petrov@pointl.com
  • Уеб адрес: http://www.pointl.com
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Електроника и електротехника, Енергетика, Услуги, Софтуер и ITC услуги