Българска Биоресурсна Асоциация за Натурално Разви

  • БУЛСТАТ: 177020867
  • Адрес: Пловдив, Родопи, Брестовица, ул. Родопи 19
  • Телефон: +359 888 133 091
  • Email: todorov@bbrand.eu
  • Уеб адрес: www.bbrand.eu
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Електроника и електротехника, Енергетика, Хранително-вкусова промишленост