"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД

  • БУЛСТАТ: 40118177
  • Адрес: София- град, Столична, София, ул. "Каменоделска" 5
  • Email: office-bg@donaulab.com
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Машиностроене-производство на машини, Химическа и фармацевтична промишленост