ТЮФ НОРД България ЕООД

  • БУЛСТАТ: 115311912
  • Адрес: Пловдив, Пловдив, Пловдив, ул. Найден Геров, 13
  • Email: bulgaria@tuev-nord.de
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Химическа и фармацевтична промишленост