"Хидрострой" АД

  • БУЛСТАТ: 103029862
  • Адрес: София- град, Столична, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117
  • Email: office@hydrostroy.com
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Строителство и строителни материали, Химическа и фармацевтична промишленост