"ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

  • БУЛСТАТ: 202475542
  • Адрес: Плевен, Плевен, Плевен, ул. Св.св. Кирил и Методий 18, ет.4
  • Email: office@gr-bg.com
  • Категории от каталога: Вода, отпадъци и околна среда, Металургия