Нови материали и технологии

25 Юни 2014
Събитието ще се проведе в периода 25-28 юни 2014 г., в Парк хотел „Москва”, град София. Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Тематичната научна школа има за цел да се представят развитието и постиженията в областта на използването на материали с нова структура и състав и вложени в тях радикално нови свойства. В рамките на школата ще бъдат разгледани съвременните направления в развитието на нанотехнологиите

ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ – ОПТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

28 Май 2014
Събитието ще се проведе в периода 28-31 май 2014 г., в хотелски комплекс „Люляци”, град Габрово. Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта на тематичната научна школа е да се демонстрират възможностите за проектиране, разработване и прилагане на оптиката и електрониката като хоризонтални технологии и фактор за растеж в множество икономически дейности и сфери на обществения живот. Участниците във форума ще имат възможност да се включат в дискусии, да придобият нови знания, както и да получат възможности за изграждане на нови партньорства и придобиване на навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа за периода 2014-2020 г. и по този начин да бъдат подпомогнати да продължат своята кариера на научното поприще в България.

ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА И БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ НА ТЕМА „НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ”

12 Март 2014
Събитието ще се проведе в периода 12 - 15 март 2014 г., в Парк хотел „Персей”, град Варна. Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на тематичната научна школа е да се демонстрират възможностите за развитие на конкурентоспособна българска икономика. Да се представи на участниците форум за дискусии, ново знание, възможност за партньорства и възможности за навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа за периода 2014 - 2020 г. Да се привлекат повече млади хора, които да продължат своята кариера на научното поприще. Всички разходи за участието Ви се поемат в рамките на проект „Наука и бизнес”. За участниците се осигурява хотелско настаняване с нощувки на датите 12.03.2014 г., 13.03.2014 г. и 14.03.2014 г., изхранване, транспорт до гр. Варна и обратно. Натиснете върху името на школата за подробна информация и регистрация.

ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА И БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ НА ТЕМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

9 Септември 2013
Събитието се ще се проведе на 10 и 11 септември 2013 г., в Парк хотел Москва, град София. Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел е да се представят съвременните тенденции и развитието в областта на енергийната ефективност и да се представи на участниците форум за дискусии, ново знание, възможност за партньорства и възможности за навременна и актуална информация по темата.