ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА И БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ НА ТЕМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

9 Септември 2013
Продължителност (дни): 4

П О К А Н А

 

за участие в ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА И БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ НА ТЕМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

 

Събитието се ще се проведе на 10 и 11 септември 2013 г., в Парк хотел Москва, град София.

Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основната цел е да се представят съвременните тенденции и развитието в областта на енергийната ефективност и да се представи на участниците форум за дискусии, ново знание, възможност за партньорства и възможности за навременна и актуална информация по темата.

 

Сред темите на научната школа са:

   • Съвременни тенденции в развитието на енергийната ефективност
   • За балансирана политика в подкрепа на ВЕИ
   • Съвременни технологии за климатизиране
   • Възможности на LED осветлението за повишаване на енергийната ефективност
   • Съвременни технологии за рекуперация на топлина
   • Особености на сградните пасивни елементи
   • Съвременни технологии за ефективно оползотворяване на енергията на водата
   • Особености при ветрогенераторните и фотоволтаичните системи
   •  Ефективни технологии за регулиране и отчитане на потребената топлина при централизирано топлоснабдяване
   • Иновативни решения при помпите в сградни инсталации
   • Студентски научно-изследователски разработки и приложни проекти в областта на енергийната ефективност


Всички разходи за участието Ви се поемат в рамките на проект „Наука-бизнес” – хотелско настаняване, изхранване, транспорт до гр. София и обратно.

Броят на участниците е ограничен до 150. Участници ще бъдат приемани до изчерпване на предвидения лимит по проекта.


За повече информация, относно регистрацията и логистиката на събитието се обръщайте към:

Димитър Желязков

тел. 02/4341234

мобилен: 0898777327


С уважение,

Лора Павлова, директор на дирекция "Наука" към МОН

доц. д-р Албена Вуцова, ръководител на проект "Наука и бизнес"