ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА И БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ НА ТЕМА „НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ”

12 Март 2014
Продължителност (дни): 4

П О К А Н А

 

за участие в тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ”

 

Събитието ще се проведе в периода 12 - 15 март 2014 г., в Парк хотел „Персей”, град Варна.

Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основната цел на тематичната научна школа е да се демонстрират възможностите за развитие на конкурентоспособна българска икономика. Да се представи на участниците форум за дискусии, ново знание, възможност за партньорства и възможности за навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа за периода 2014 - 2020 г. Да се привлекат повече млади хора, които да продължат своята кариера на научното поприще.

 

Сред темите на научната школа са:

-         Що е то Научен инструмент;

-         Хоризонт 2020 – основни цели, приоритети и възможности за участие в областта на храните, селското стопанство и биотехнологиите;

-         Възможности, резултати и развитие на Седма рамкова програма

-         „Инициатива COST" във  ВМУ;

-         Инструменти за оценка и прогнозиране на риска от морски щормове и повишаване на устойчивостта на брега;

-         Избор на подходяща брегозащитна стратегия за смекчаване на уязвимостта на заливане;

-         Научно осигуряване на морската индустрия;

-         Наукометричните инструменти на Thomson Reuters в полза на бизнеса;

-         Enterprise Europe Network - европейски инструменти за засилване на връзката наука-бизнес и интернационализация;

-         Представяне на добри практики по осъществяване на едномесечно обучение във високотехнологичен научен център;

-         Една концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение;

-         Иновационната стратегия на научноизследователските организация като инструмент за повишаване ефективността на взаимодействието „наука-бизнес.

 

Всички разходи за участието Ви се поемат в рамките на проект „Наука и бизнес”. За участниците се осигурява хотелско настаняване с нощувки на датите 12.03.2014 г., 13.03.2014 г. и 14.03.2014 г., изхранване, транспорт до гр. Варна и обратно.

 

Броят на участниците е ограничен до 150. Участници ще бъдат приемани до изчерпване на предвидения лимит по проекта.

 

Допълнителна информация може да получите на e-mail: b.marina@mon.bg

 

За повече информация, относно регистрацията и логистиката на събитието се обръщайте към:

Димитър Желязков

тел. 02/4341234

мобилен: 0898777327

 


С уважение,

доц. д-р Албена Вуцова, ръководител на проект "Наука и бизнес"