ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА И БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ НА ТЕМА „ЗЕЛЕНА ХИМИЯ”

6 Април 2014
Продължителност (дни): 4

П О К А Н А

 

за участие в тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „ЗЕЛЕНА ХИМИЯ”

 

Събитието ще се проведе в периода 06-09 април 2014 г., в хотел „Аква”, град Бургас. Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на тематичната научна школа е да се демонстрират възможностите за проектиране, разработване и прилагане на химически продукти и процеси, с цел намаляване или пълното премахване употребата и производството на вещества, опасни за човешкото здраве и околната среда. В рамките на школата и научната борса ще бъдат представени перспективите на „зелената химия”, като възможност за гарантиране на устойчиво икономическо развитие, в това число за разработване на продукти и процеси, които редуцират енергийните разходи и миниминизират производството и използването на опасни вещества. Участниците във форум ще имат възможност да се включат в дискусии, да придобият нови знания, както и да получат възможности за изграждане на нови партньорства и придобиване на навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа за периода 2014-2020 г. и по този начин да бъдат подпомогнати да продължат своята кариера на научното поприще в България.

Всички разходи за участието се поемат в рамките на проект „Наука и бизнес”. За участниците се осигурява хотелско настаняване с нощувки на датите 06.04.2014 г., 07.04.2014 г. и 08.04.2014 г., изхранване, възстановяване на транспортни разходи до гр. Бургас и обратно.

Броят на участниците е ограничен до 150. Участници ще бъдат приемани до изчерпване на предвидения лимит по проекта.

 

Можете да заявите участие, като попълните формата по-долу:

Допълнителна информация може да получите на e-mail: b.marina@mon.bg

 

За повече информация, относно регистрацията и логистиката на събитието се обръщайте към:

Димитър Желязков

тел. 02/4341234

мобилен: 0898777327

 

С уважение,

доц. д-р Албена Вуцова, ръководител на проект "Наука и бизнес"