ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ – ОПТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

28 Май 2014
Продължителност (дни): 4

 

 


П О К А Н А

 

за участие в тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ – ОПТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

 

Събитието ще се проведе в периода 28-31 май 2014 г., в хотелски комплекс „Люляци”, град Габрово. Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на тематичната научна школа е да се демонстрират възможностите за проектиране, разработване и прилагане на оптиката и електрониката като хоризонтални технологии и фактор за растеж в множество икономически дейности и сфери на обществения живот. Участниците във форума ще имат възможност да се включат в дискусии, да придобият нови знания, както и да получат възможности за изграждане на нови партньорства и придобиване на навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа за периода 2014-2020 г. и по този начин да бъдат подпомогнати да продължат своята кариера на научното поприще в България.

Всички разходи за участието се поемат в рамките на проект „Наука и бизнес”. За участниците се осигурява хотелско настаняване с нощувки на датите 28.05.2014 г., 29.05.2014 г. и 30.05.2014 г., изхранване, възстановяване на транспортни разходи до гр. Габрово и обратно. На 28.05.2014 г. на автогара Габрово на всеки кръгъл час след обяд ще име осигурен автобус за транспортиране на участниците до хотелски комплекс „Люляци”.

Броят на участниците е ограничен до 150. Участници ще бъдат приемани до изчерпване на предвидения лимит по проекта.

 

Допълнителна информация може да получите на e-mail: b.marina@mon.bg

 

За повече информация, относно регистрацията и логистиката на събитието се обръщайте към:

Димитър Желязков

тел. 02/4341234

мобилен: 0898777327

 

С уважение,

доц. д-р Албена Вуцова, ръководител на проект "Наука и бизнес"