Нови материали и технологии

25 Юни 2014
Продължителност (дни): 4

П О К А Н А

 

за участие в тематична научна школа и борса за научни идеи на тема

„Нови материали и технологии”

 

Събитието ще се проведе в периода 25-28 юни 2014 г., в Парк хотел „Москва”, град София. Тематичната научна школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Тематичната научна школа има за цел да се представят развитието и постиженията в областта на използването на материали с нова структура и състав и вложени в тях радикално нови свойства. В рамките на школата ще бъдат разгледани съвременните направления в развитието на нанотехнологиите сред които:

- наноматериали, основаващи се на прецизен контрол на равнище наночастици, на създаването на нови материали чрез композиране на техния състав и структура атом по атом;

- бионанотехнология, разглеждаща процесите, които протичат в живите организми като вид биологична (или природна) нанотехнология;

- наномедицина, целяща внедряването на нанотехнологиите в медицината чрез разработване на ефективни методи за диагностика и лечение с използване на наноматериали;

- наноелектроника, представляваща продължение в развитието на микро-електрониката, ориентирано предимно към приложение в компютърната индустрия и др.

Участниците във форума ще имат възможност да се включат в дискусии, да придобият нови знания, както и да получат възможности за изграждане на нови партньорства.

Всички разходи за участието се поемат в рамките на проект „Наука и бизнес”. За участниците се осигурява хотелско настаняване с нощувки на датите 25.06.2014 г., 26.06.2014 г. и 27.06.2014 г., изхранване, възстановяване на транспортни разходи до гр. София и обратно.

Броят на участниците е ограничен до 150. Участници ще бъдат приемани до изчерпване на предвидения лимит по проекта.

 

За да заявите участие и направите регистрация за участие, попълнете всички полета на формата за регистрация по-долу. Ще получите потвърждение на вашата регистрация по телефон или е-мейл.


Допълнителна информация може да получите на e-mail: b.marina@mon.bg

 

За повече информация, относно регистрацията и логистиката на събитието се обръщайте към:

Димитър Желязков

e-mail: [email protected]

тел. 02/4341234, мобилен: 0898777327

 

С уважение,

доц. д-р Албена Вуцова, ръководител на проект "Наука и бизнес"