ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

27 Юни 2013
На 27 и 28 юни в Русенския университет ще се проведе ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”. Школата се организира в рамките на проекта "Наука и бизнес" на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ И ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИНА

27 Май 2013
Тематичната школа ще се проведе на 27 - 30 май 2013 г., в хотел Империал, град Пловдив 4017, ул. Арх. Камен Петков 1А. Събитието се организира от Министерството на образованието, младежта и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.