Проект PlantaSYST

13 Юли 2015
Проектът ПлантаСист е подкрепен от Европейската комисия в рамките на Европейската програма Хоризонт 2020. Проект PlantaSYST има за цел изграждане на Център по растителна системна биология и биотехнология.Партньори по проекта са 3 български и 2 немски научни организации.

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Инженерни науки – оптика и електроника”

2 Юни 2014
Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Инженерни науки – оптика и електроника” се проведе в периода 28-31 май 2014 г. в хотелски комплекс „Люляци” град Габрово. Целта на тематичната научна школа е да се демонстрират възможностите за проектиране, разработване и прилагане на оптиката и електрониката като хоризонтални технологии и фактор за растеж в множество икономически дейности и сфери на обществения живот.

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Зелена химия”

9 Април 2014
Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Зелена химия” се проведе в периода 06-09 април 2014 г. в хотел „Аква” в Бургас. Целта на школата е да се демонстрират възможностите за проектиране, разработване и прилагане на химически продукти и процеси за намаляване или пълното премахване употребата и производството на вещества, опасни за човешкото здраве и околната среда.

Проект "НАУКА И БИЗНЕС" дава шанс на млади учени

2 Април 2014
До момента в страната са проведени четири тематични школи с участието на повече от 500 млади учени. Основните теми, дискутирани до сега по време на форумите бяха „Енергийна ефективност“,„Информационни и комуникационни технологии“, „Традиционни храни", "Здравето на Българите“ и „Научни интрументи“.

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Научни инструменти"

17 Март 2014
Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Научни инструменти" се проведе във Варна. Повече от 100 млади учени взеха участие и дискутираха възможностите за по-активно партньорство между науката и бизнеса