Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Инженерни науки – оптика и електроника”

2 Юни 2014

 

Повече от 100 млади учени взеха участие и дискутираха възможностите за по-активно партньорство между науката и бизнеса

 

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Инженерни науки – оптика и електроника се проведе в периода 28-31 май 2014 г. в хотелски комплекс „Люляци” град Габрово. Тематичната школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на тематичната научна школа е да се демонстрират възможностите за проектиране, разработване и прилагане на оптиката и електрониката като хоризонтални технологии и фактор за растеж в множество икономически дейности и сфери на обществения живот. Участниците във форума имаха възможността да се включат в дискусии, да придобият нови знания, както и да изградят нови партньорства и да получат навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа за периода 2014-2020 г. и по този начин да бъдат подпомогнати да продължат своята научна кариера в България.

Сред най-дискутираните теми по време на форума бяха "Лазерно и мазерно оръжие” (проф. дтн инж. Иван Колев, ТУ Габрово), "Оптико-електронни системи в дистанционните изследвания” (доц. д-р Дойно Петков от БАН), "Спектрален анализ в близката инфрачервена област – възможности за бърз и недеструктивен анализ на хранителни продукти” (доц. Стефка Атанасова –Тракийски университет  Стара Загора) и "Електроника и информационни технологии в експериментите, провеждани в ЦЕРН.

"През 21 век просперитетът и жизненото равнище на една нация се определят не от нейната територия, население и природни ресурси, а от способността й да развива високотехнологични производства и услуги, необходими условия за което са научната инфраструктура, високообразованите хора и интердисциплинарните иследвания, заяви доц. д-р Леандър Литов – ръководител на българския екип към ЦЕРН.

Научната школа представи също така и теми като: „Въведение в оптичния дизайн” (доц. Димчо Пулов, ТУ – Габрово), "Приложение на спектрометричните системи в дистанционните изследвания” (доц. д-р Деница Борисова– БАН), „Проект за лазерен технологичен център” (доц. д-р Христо Христов, ТУ - София), "Приложение на електронна апаратура в медицината” (доц. д-р Димитър Чаръкчиев, Медицински университет гр. София), "Нанотехнологии в оптиката и електрониката. Комерсиални приложения” (д-р инж. Борис Врацов”, "Нанотехнологии и устройства”), "Молекулната електроника - между реалността и фантастиката” (проф. Людмил Антонов, БАН) и други.

Голям интерес сред присъстващите предизвикаха презентазиите на младите учени, които в рамките на проекта са осъществили едномесечни обучения в престижни университети във Великобритания, Франция и Австралия, както и в изследвателската база "Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън, Антрактида.