ТехноЛогика – учеща организация

7 Ноември 2012
На 9 ноември 2012 г. от 18.30 ч. г-н Огнян Траянов, академичен предприемач от началото на 90-те и почетен консул на Филипините в България от 2006 г. ще говори за основаването на ТехноЛогика, нейното развитие като “учеща организация” по пътя към превръщането й в мултинационална компания.

Предстояща поредица добри практики, публикувана от Европейския институт за технологии и иновации

11 Септември 2012
Европейският институт за технологии и иновации публикува първият анализ от предстояща поредица добри практики за успешният модел на Обществата на знанието и иновациите за осигуряване на връзката между елементите на "триъгълника на знанието".

Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии

25 Август 2012

От Работна програма за 2013 г.

Инструмент: Научни проекти, насочени към Малки и Средни Предприятия (МСП)

За да се насърчи участието на МСП в работна програма 2013 са идентифицирани специално насочени тематики, в които участието на МСП е задължително.