Oбучителни сесии за работа в платформите с научни публикации

25 Март 2012
В периода 27-29 март 2012 г. Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с образователни и научни институции и с подкрепата на издателствата Елзевир и Томсън Ройтерс организира обучителни сесии за работа в платформите с научни публикации ScienceDirect, SCOPUS и Web of Knowledge.