Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Информационни и комуникационни технологии"

28 Юни 2013
Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Информационни и комуникационни технологии" се проведе в Русе. Повече от 100 млади учени взеха участие и дискутираха възможностите за по-активно партньорство между науката и бизнеса

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Традиционни храни и здравето на българина"

31 Май 2013
Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Традиционни храни и здравето на българина" се проведе в Пловдив. Повече от 100 млади учени взеха участие и дискутираха възможностите за по-активно партньорство между науката и бизнеса.