Награди за млади учени на БАН

8 Февруари 2013
Общото събрание на БАН обявява конкурс за: Mлади учени “проф. Марин Дринов” Най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”.