Възможности за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

18 Януари 2013
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ организира информационни дни за представяне на възможностите за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.