ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТИ, финансирани по схема за подкрепа на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури


    Формуляри за отчет по проекти, финансирани по схема за подкрепа на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури: