Инженерни науки, оптика и електроника

Инженерни науки са науките, изследващи явленията, важни за развитието на техниката. Това се постига чрез усвояване на знания в областта на, физиката, математиката и чрез практически експерименти, насочени към усъвършенствуването на инструменти, уреди и апарати или откриването на нови изобретения за нуждите на човечеството.

Техническите науки са еволюирали от занаятите. Огромен принос за развитието на техническите науки са направили великите инженери от античността: Архимед, Херон, Пап, Витрувий, Леонардо да Винчи. Една от първите технически науки е механиката, която дълго време остава в сянката на физиката и архитектурата. С настъпването на индустриалната революция възниква необходимост от академично изучаване на техниката и технологиите. Едно от първите образователни учреждения в областта на техническите науки става Политехническата школа на Гаспар Монж, основана през 1794 г. През 19-и век се появява електротехниката, а през 20-и век — радиотехниката, космонавтиката, роботиката и т.н.