14 Март 2013, Институт по паралелна обработка на информацията
Свободни ресурски

21 Декември 2012, Фонд "Научни изследвания"
trhdsyh

19 Декември 2012, Фонд "Научни изследвания"
esrgerg