Може да разгледате ръководството за потребители от следния линк:

  Ръководство за представители на бизнес партньори

  Общо представяне на платформата може да видите от следната презентация (Power Point)

  Представяне на платформата Наука-Бизнес

   

  Платформата „Национален портал Наука – Бизнес" има следните функции:


  • подпомага бизнес сектора чрез научно обслужване и информация;
  • предоставя възможност на фирми и организации да се регистрират в портала и опишат потребностите и предлаганите услуги и съоръжения, както и публикация на обяви;
  • предоставя възможност на научните организации да популяризират своята дейност пред бизнеса;
  • дава възможност за предлагане на научни резултати и да бъде виртуална борса за научната продукция;
  • дава възможност за бърз и лесен достъп до важни информационни масиви в национален план: Българско патентно ведомство, Регистър на научната дейност в България и Национален Център за информация и документация и обобщава в максимална степен наличната информация;
  • осигурява възможност за търсене в други информационни източници, предоставили база данни с научна продукция;
  • информира обществеността за дейностите по изпълнение на проект «Наука и бизнес».

   

  Чрез данните в платформата ще може да се определи реалната нужда на бизнеса от инвестиции в определени области на база заявените от потребителите на платформата нужди.