Проект "НАУКА И БИЗНЕС" дава шанс на млади учени

2 April 2014
До момента в страната са проведени четири тематични школи с участието на повече от 500 млади учени. Основните теми, дискутирани до сега по време на форумите бяха „Енергийна ефективност“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Традиционни храни и здравето на Българите“ и „Научни интрументи“.